برگزاري انتخابات با مشاركت حداكثري مردم اهداف ستاد برگزاري انتخابات استان است.


به گزارش روابط عمومي فرمانداري در جلسه ي بررسي وضعيت شهرستان ابركوه جهت برگزاري انتخابات اسفندماه سال جاري كه با حضور مدير كل سياسي انتخابات استان و مدير كل فناوري اطلاعات استانداري در محل فرمانداري برگزار شد مسائل و نيازهاي شهرستان جهت برنامه ريزي و ايجاد امادگي هر چه بيشتر برگزاري انتخابات مورد بررسي قرار گرفت.در اين جلسه سيد نبي رسولي گزارش مختصري از وضعيت موجود شعب پيش بيني شده ، نيروي انساني برگزار كننده انتخابات و نواقص و مشكلات احتمالي ارائه كرد.در ادامه كارشناسان ستاد انتخابات فرمانداري نيز هر يك بصورت مجزا و اختصاصي به بيان مشكلات و نيازهاي حوزه كاري خود پرداختند.

مصطفي سالاري مدير كل سياسي انتخابات نيز با بيان اينكه برگزاري انتخابات با مشاركت حداكثري مردم در فضايي آرام و با نشاط از اهداف ستاد انتخابات در استان است افزود : استفاده از ظرفيت شهرستان با مديريتي هدفمند همراه با تعامل و همكاري بين مسئولين در فضايي دوستانه مي تواند بخش عمده اي از نيازهاي شهرستان را فراهم كند.وي همچنين در خصوص تامين بخشي از نيازهاي ستاد انتخابات شهرستان قول مساعدت داد.