تعامل و همكاري بين عوامل اجرايي وهيات نظارت انتخابات


به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد "محمد علي طالبي" با ارسال نامه اي به فرمانداران شهرستان هاي استان تاكيد كرد: هدف اصلي مجريان، ناظران و كليه عوامل دست اندركار انتخابات، برگزاري انتخاباتي سالم، باشكوه و حماسي توأم با حفظ و صيانت از آراي مردم است كه يكي از عوامل مهم در تحقق اين هدف تعامل و همكاري عوامل اجرايي و نظارت انتخابات و حل و فصل مشكلات و ابهامات با تشكيل جلسات مشترك و مستمر مي باشد. معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار و رئيس ستاد انتخابات استان در ادامه اين نامه آورده است: از هم اكنون نسبت به برنامه ريزي و هماهنگي هاي لازم براساس قوانين و آيين نامه هاي اجرايي انتخابات اقدام و پس از تعيين اعضاي هيأت نظارت آن شهرستان با تشكيل جلسات مرتبط اين مهم انجام پذيرد.