پروانه فعالیت دفتر فرعي جمعیت زنان مسلمان نواندیش توسط مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری یزد به دبیر این جمعیت تقدیم شد.


پروانه فعالیت دفتر فرعي جمعیت زنان مسلمان نواندیش توسط مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری یزد به دبیر این جمعیت تقدیم شد.

به گزارش دفتر سياسي استانداري يزد طي نشستي كه در دفتر مديركل سياسي، انتخابات و تقسيمات كشوري برگزارشد، با حضور برخي اعضاي شوراي مركزي اين جمعيت پروانه فعاليت جمعيت زنان مسلمان نوانديش به دبير آن تقديم شد.