«محمد محامدي» ارائه گواهي سوء پيشينه از سوي داوطلبان شوراهاي اسلامي شهر و روستا را ضروري دانست.

ارائه گواهي سوء پيشينه از سوي داوطلبان شوراهاي اسلامي شهر و روستا ضروري است


«محمد محامدي» ارائه گواهي سوء پيشينه از سوي داوطلبان شوراهاي اسلامي شهر و روستا را ضروري دانست.

مديركل سياسي-انتخابات استانداري يزد با اعلام اين خبر گفت: : بنا به صراحت تبصره ۳ ذيل ماده ۲۶ قانون اصلاح موادی از "قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران"، ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای داوطلبان شرکت در انتخابات ضروری است بنابراین بایستی این گواهی که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام از سوی داوطلبان ارائه شود.

دبير ستاد انتخابات استان افزود: دفاتر پلیس10+ در استان براساس درخواست شخصی داوطلبان شرکت در پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌توانند فرآیند صدور گواهی عدم سوء پیشینه را به جریان انداخته تا پس از مراحل قانونی نسبت به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه اقدام شود.

«محمد محامدي» تاکید کرد: به دلیل زمان‌بر بودن گواهی مذکور، متقاضیان باید به قید فوریت اقدام لازم را در این خصوص به عمل آورند.


آدرس کوتاه :