فرماندار یزد اعلام کرد:

اسامی سه داوطلب نهایی انتخابات مجلس خبرگان رهبری مشخص شد


فرماندار یزد از اعلام اسامی سه داوطلب نهایی پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه استان یزد خبر داد.

" محمود شاکری شمسی " در این خصوص اظهار داشت: دراجرای ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان ، اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی که شورای نگهبان صلاحیت آنها را برای حوزه انتخابیه استان یزد  تأیید نموده است، به ترتیب حروف الفبا آقایان 1- سیدروح الله صدرالساداتی فرزند سید مهدی، -۲ سید محمود رضا محصل همدانی فرزند سید عبد الوهاب و  ۳- ابوالقاسم وافی فرزند محمود می باشند.

فرماندار یزد افزود: ضمناً به استناد ماده23 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مذکور ،فعالیتهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی از روز 22/11/ 94 آغاز و تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأی ادامه خواهد داشت .

وی تأکید کرد : که از 24 ساعت قبل از شروع اخذرأی ،هرگونه فعالیت تبلیغات انتخاباتی به کلی ممنوع است .

" شاکری شمسی "  تصریح کرد: در صورت تمایل برای انصراف، داوطلبان می توانند براساس تبصره 2 ماده 23  آیین نامه از روز 21 بهمن ماه تا حداقل 72 ساعت قبل از شروع اخذ انصراف کتبی خود را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه استان اعلام دارند.

رئیس هیأت اجرایی انتخابات در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به تبصره ماده 3 آیین نامه داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری از 21 الی 23 بهمن ماه می توانند نسبت به جابجایی حوزی انتخابیه خود اقدام نمایند.




آدرس کوتاه :