اولين نشست اعضاي ستاد انتخابات استان با شهرستان ها


اولين نشست بررسي مشكلات و اقدامات ستاد انتخابات شهرستان ها با حضور مسئولان ستاد انتخابات استان در شهرستان مهريز در محل فرمانداري اين شهرستان برگزارشد . در ابتدا فرماندار شهرستان مهريز ضمن خيرمقدم به ارائه گزارشي از اقدامات انجام شده, تشكيل جلسات داخلي، وضعيت شهرستان، نيازها، اعتبار مورد نياز, اطلاعات اخذ شده از دستگاههاي شهرستان، وضعيت سرور فرمانداري، آنتن دهي موبايل در سطح شهرستان، فعال شدن پيامك دوطرفه و... ارائه نمود. سپس آقاي سالاري مديركل امورسياسي و انتخابات و دبير ستاد انتخابات استان درخصوص رصد فعاليت تبليغاتي كانديدهاي احتمالي, برنامه زمانبندي و فراهم كردن بستربرگزاري انتخابات, بازديد ازشعب و پيش بيني تجهيزات مورد نياز, شناسايي معتمدين و اعضاي شعب براساس قانون, سرعت و دقت در امور, مطالعه و تسلط بر قوانين و مقررات انتخابات, فعال شدن كميته آموزش, تدوين برنامه, شفاف سازي, رعايت بيطرفي مجريان انتخابات و استفاده از امكانات ادارات دولتي و غيردولتي بر اساس قانون مطالبي را بيان و اجراي امور بر اساس قانون و فراهم سازي بستر حضورحداكثري مردم را دو اصل مهم در انتخابات برشمرد. لازم بذكر است انتخابات پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري و دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي هفتم اسفندماه سال جاري همزمان برگزار مي­گردد.

اولين نشست بررسي مشكلات و اقدامات ستاد انتخابات شهرستان ها با حضور مسئولان ستاد انتخابات استان در شهرستان مهريز در محل فرمانداري اين شهرستان برگزارشد .

در ابتدا فرماندار شهرستان مهريز ضمن خيرمقدم به ارائه گزارشي از اقدامات انجام شده, تشكيل جلسات داخلي، وضعيت شهرستان، نيازها، اعتبار مورد نياز, اطلاعات اخذ شده از دستگاههاي شهرستان، وضعيت سرور فرمانداري، آنتن دهي موبايل در سطح شهرستان، فعال شدن پيامك دوطرفه و... ارائه نمود.

سپس آقاي سالاري مديركل امورسياسي و انتخابات و دبير ستاد انتخابات استان درخصوص رصد فعاليت تبليغاتي كانديدهاي احتمالي, برنامه زمانبندي و فراهم كردن بستربرگزاري انتخابات, بازديد ازشعب و پيش بيني تجهيزات مورد نياز, شناسايي معتمدين و اعضاي شعب براساس قانون, سرعت و دقت در امور, مطالعه و تسلط بر قوانين و مقررات انتخابات, فعال شدن كميته آموزش, تدوين برنامه, شفاف سازي, رعايت بيطرفي مجريان انتخابات و استفاده از امكانات ادارات دولتي و غيردولتي بر اساس قانون مطالبي را بيان و اجراي امور بر اساس قانون و فراهم سازي بستر حضورحداكثري مردم را دو اصل مهم در انتخابات برشمرد.

لازم بذكر است انتخابات پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري و دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي هفتم اسفندماه سال جاري همزمان برگزار مي­گردد.
آدرس کوتاه :