مدير كل سياسي و انتخابات استان در ابركوه:

برگزاري انتخابات با مشاركت حداكثري مردم اهداف ستاد برگزاري انتخابات استان است.


مدير كل سياسي و انتخابات استان در ابركوه :برگزاري انتخابات با مشاركت حداكثري مردم در فضايي آرام و با نشاط از اهداف ستاد برگزاري انتخابات استان است.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري در جلسه ي بررسي وضعيت شهرستان ابركوه جهت برگزاري انتخابات اسفندماه سال جاري كه با حضور مدير كل سياسي انتخابات استان و مدير كل فناوري اطلاعات استانداري در محل فرمانداري برگزار شد مسائل و نيازهاي شهرستان جهت برنامه ريزي و ايجاد امادگي هر چه بيشتر برگزاري انتخابات مورد بررسي قرار گرفت.در اين جلسه سيد نبي رسولي گزارش مختصري از وضعيت موجود شعب پيش بيني شده ، نيروي انساني برگزار كننده انتخابات و نواقص و مشكلات احتمالي ارائه كرد.در ادامه كارشناسان ستاد انتخابات فرمانداري نيز هر يك بصورت مجزا و اختصاصي به بيان مشكلات و نيازهاي حوزه كاري خود پرداختند.

مصطفي سالاري مدير كل سياسي انتخابات نيز با بيان اينكه برگزاري انتخابات با مشاركت حداكثري مردم در فضايي آرام و با نشاط از اهداف ستاد انتخابات در استان است افزود : استفاده از ظرفيت شهرستان با مديريتي هدفمند همراه با تعامل و همكاري بين مسئولين در فضايي دوستانه مي تواند بخش عمده اي از نيازهاي شهرستان را فراهم كند.وي همچنين در خصوص تامين بخشي از نيازهاي ستاد انتخابات شهرستان قول مساعدت داد.

 
آدرس کوتاه :