برگزاری جلسه سرمایه گذاری شرکت های تکادو و احیا سپاهان در استان


به گزارش روابط عمومی اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری یزد؛ جلسه سرمایه گذاری شرکت های تکادو و احیا سپاهان در استان با حضور سید مهدی طلائی مقدم مدیر کل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری و دبیر کمیسیون کارگری استان، "‌سیدحسین دشتی"‌ مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری،‌ "سیدکمال الدین نورالدینی" مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری، نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و مدیران شرکت های تکادو و احیا سپاهان برگزار شد.

در این جلسه در مورد فرصت های سرمایه گذاری استان بحث و در پایان تصمیمات مورد نظر اتخاذ شد.آدرس کوتاه :