جلسه مشترك ستاد انتخابات استان با عوامل اجرايي انتخابات شهرستان مهريز و با حضور دبير هيئت عالي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستاي استان برگزار شد


محمد محامدي، مديركل سياسي-انتخابات استانداري يزد در اين نشست با تاكيد بر قانون مداري و اجراي دقيق آن و جلوگيري از سليقه اي عمل نمودن، گفت: سلامت انتخابات، امنيت انتخابات، قانونمندي انتخابات و مشاركت حداكثري چهار محور انتخابات پيش رو مي باشد كه مورد تاكيد مؤكد است

محمد محامدي، مديركل سياسي-انتخابات استانداري يزد در اين نشست با تاكيد بر قانون مداري و اجراي دقيق آن و جلوگيري از سليقه اي عمل نمودن، گفت: سلامت انتخابات، امنيت انتخابات، قانونمندي انتخابات و مشاركت حداكثري چهار محور انتخابات پيش رو مي باشد كه مورد تاكيد مؤكد است.

دبير ستاد انتخابات استان يزد افزود: ضروري است سخنراني ها، گردهمايي ها و ميتينگ ها در سلامت و امنيت كامل برگزار شود. اين موضوع فارغ از جناح بندي هاي سياسي مورد تاكيد ويژه مي باشد.

اين مقام مسئول عنوان كرد: قانون جديد كه زمان ثبت نام نامزدين را تغيير داده است جهت تصويب نهايي به شوراي نگهبان ارسال شده است لذا تا زمان ابلاغ رسمي تقويم اجرايي ابلاغ شده قبلي، ملاك عمل خواهد بود.

شايان ذكر است در اين نشست اعضا ستاد انتخابات استان و شهرستان مهريز به ارائه گزارشي از اقدامات صورت گرفته پرداختند و در پايان، اعضا هيئت نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستاي شهرستان مهريز، احكام خود را از دبير هيئت عالي نظارت استان دريافت نمودند.

آدرس کوتاه :