جلسه کمیسیون دانشجویی استان


جلسه کمیسیون دانشجویی استان یزد روز دوشنبه دوم اردیبهشت ماه به ریاست "سید مهدی طلائی مقدم" مدیرکل سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری و با حضور اعضاء در محل سالن جلسات شهید موحدین استانداری با محوریت بررسی آخرین وضعیت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان برگزار شد.

در این جلسه اعضا بر پویایی و شادابی محیط دانشگاهها و دانشجویان و حضور پررنگ آنها در برنامه ها، مناسبت ها و تشکل های دانشجویی تأکید و خواستار فراهم نمودن فضای دانشگاه ها و توجه بیشتر به این مهم گردیدند.

 

 آدرس کوتاه :