دبیر ستاد انتخابات استان:

داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی كه مشمول ماده 29 این قانون هستند باید حداقل شش ماه قبل از تاریخ ثبت نام استعفا داده و از سمت خودكناره گيری كنند.


سید مهدی طلائی مقدم مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری و دبیر ستاد انتخابات استان افزود: هنگام ثبت نام از داوطلبان مشمول ماده 29 قانون، صرفا استعفای مقام ها ملاك نیست بلكه پذیرش استعفاء از سوی مقام مافوق و كناره گيری از آن پست ملاك عمل خواهد بود.


به گزارش روابط عمومی اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری یزد، سید مهدی طلائی مقدم مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری و دبیر ستاد انتخابات استان افزود: هنگام ثبت نام از داوطلبان مشمول ماده 29 قانون، صرفا استعفای مقام ها ملاك نیست بلكه پذیرش استعفاء از سوی مقام مافوق و كناره گيری از آن پست ملاك عمل خواهد بود.

دبیر ستاد انتخابات استان بر این اساس تصریح کرد : کاندیداهای احتمالی می بایست ظرف مدت هفت روز از تاریخ ۱۰ خرداد ۹۸ لغایت ۱۶ خرداد ۹۸ نسبت به تسلیم کتبی استعفا و کناره گیری از سمت خود اقدام نمایند.

طلائی مقدم در پایان اظهار داشت: آنچه كه مورد تاكید وزارت كشور، ستاد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی وزارت کشور و استاندار است، رعایت صددرصدی اصل امانتداری از سوی كلیه مجریان و همچنین رعایت منافع و امنیت ملی، اخلاق عمومی و قانون گرایی از سوی داوطلبان احتمالی است.


آدرس کوتاه :