در آخرين دقايق باقي مانده از زمان ثبت نام محمدعلي طالبي" رییس ستاد انتخابات استان يزد" با حضور در فرمانداری تفت ازروند ثبت نام داوطلبان شورای اسلامی اين شهرستان بازدید کرد.

در آخرين دقايق ثبت نام؛ بازديد رئيس ستاد انتخابات استان يزد از فرمانداري تفت


در آخرين دقايق باقي مانده از زمان ثبت نام محمدعلي طالبي" رییس ستاد انتخابات استان يزد" با حضور در فرمانداری تفت ازروند ثبت نام داوطلبان شورای اسلامی اين شهرستان بازدید کرد.

"محمدعلي طالبي" رییس ستاد انتخابات استان يزد، در آخرين دقايق زمان قانوني ثبت نام داوطلبين عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا در فرمانداري تفت حضور یافت.

وي ضمن بازدید از فرآیند ثبت نام اظهار داشت: بر اساس آخرين گزارش ها از سامانه جامع انتخابات، تعداد داوطلبين عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا در استان يزد نسبت به ادوار گذشته افزايش داشته است.

"محمد محامدي" دبير ستاد انتخابات استان با تشريح قوانين تشكيل شوراهاي روستايي، افزود: تاكنون در كليه روستاهاي واجد شرايط براي شوراي روستايي، داوطلب براي رقابت ثبت نام كرده اند و در كليه شعب روستايي با بيست خانوار در استان يزد انتخابات برگزار مي شود.آدرس کوتاه :