رییس،دبیر و مسوولان ستاد انتخابات کشور منصوب شدند


سخنگوی وزارت کشور از انتصاب رییس، دبیر، اعضا و مسوولان کمیته های ستاد انتخابات کشور از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی خبر داد. سید سلمان سامانی  افزود: براساس حکم وزیر کشور علی اصغر احمدی معاون سیاسی با حفظ سمت به عنوان رئیس ستاد انتخابات و علی پورعلی مطلق مدیرکل انتخابات با حفظ سمت به عنوان عضو و دبیر ستاد انتخابات منصوب شدند. وی ادامه داد: بنده نیز به عنوان قائم مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی استانها با حفظ سمت به عنوان عضو و رئیس کمیته حقوقی ستاد انتخابات منصوب شدم. سخنگوی وزارت کشور گفت: حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی نیز با حفظ سمت به عنوان عضو و رئیس کمیته امنیتی و انتظامی ستاد انتخابات منصوب شد. سامانی افزود: جواد ناصریان معاون توسعه مدیریت و منابع با حفظ سمت به عنوان عضو و رئیس کمیته مالی و پشتیبانی ستاد انتخابات و وجه اله خدمتگزار، رئیس مرکز مدیریت عملکرد و اموربازرسی با حفظ سمت به عنوان عضو و رئیس هیات بازرسی انتخابات منصوب شدند. وی ادامه داد: وزیر کشور همچنین امیر شجاعان رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار با حفظ سمت به عنوان عضو و رئیس کمیته فناوری اطلاعات و محمد ابراهیم شوشتری مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست با حفظ سمت را به عنوان عضو و رئیس کمیته حراست و استعلامات ستاد انتخابات منصوب کرد. سامانی افزود: سیدرمضان شجاعی کیاسری رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل با حفظ سمت به عنوان عضو و رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات و حمید درخشان نیا رئیس سازمان ثبت احوال با حفظ سمت به عنوان عضو ستاد انتخابات منصوب شده اند.

سخنگوی وزارت کشور از انتصاب رییس، دبیر، اعضا و مسوولان کمیته های ستاد انتخابات کشور از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی خبر داد.

سید سلمان سامانی  افزود: براساس حکم وزیر کشور علی اصغر احمدی معاون سیاسی با حفظ سمت به عنوان رئیس ستاد انتخابات و علی پورعلی مطلق مدیرکل انتخابات با حفظ سمت به عنوان عضو و دبیر ستاد انتخابات منصوب شدند.
وی ادامه داد: بنده نیز به عنوان قائم مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی استانها با حفظ سمت به عنوان عضو و رئیس کمیته حقوقی ستاد انتخابات منصوب شدم.
سخنگوی وزارت کشور گفت: حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی نیز با حفظ سمت به عنوان عضو و رئیس کمیته امنیتی و انتظامی ستاد انتخابات منصوب شد.
سامانی افزود: جواد ناصریان معاون توسعه مدیریت و منابع با حفظ سمت به عنوان عضو و رئیس کمیته مالی و پشتیبانی ستاد انتخابات و وجه اله خدمتگزار، رئیس مرکز مدیریت عملکرد و اموربازرسی با حفظ سمت به عنوان عضو و رئیس هیات بازرسی انتخابات منصوب شدند.
وی ادامه داد: وزیر کشور همچنین امیر شجاعان رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار با حفظ سمت به عنوان عضو و رئیس کمیته فناوری اطلاعات و محمد ابراهیم شوشتری مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست با حفظ سمت را به عنوان عضو و رئیس کمیته حراست و استعلامات ستاد انتخابات منصوب کرد.
سامانی افزود: سیدرمضان شجاعی کیاسری رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل با حفظ سمت به عنوان عضو و رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات و حمید درخشان نیا رئیس سازمان ثبت احوال با حفظ سمت به عنوان عضو ستاد انتخابات منصوب شده اند.آدرس کوتاه :