ضرورت تعامل و همفکری بین دانشگاه ها و بخش خصوصی استان


سید مهدی طلائی مقدم مدیرکل سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری در جلسه کمیسیون دانشجویی استان بر ضرورت تعامل، همکاری و همفکری بین دانشگاه ها و بخش خصوصی به ویژه بخش صنعت، معدن و تجارت استان تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری یزد؛ سید مهدی طلائی مقدم مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری در جلسه کمیسیون دانشجوی استان با اشاره به ضرورت تعامل، همکاری و همفکری فی مابین دانشگاه ها و بخش خصوصی به ویژه بخش صنعت، معدن و تجارت استان گفت : با توجه به تحریم های ظالمانه استکبار جهانی و از طرفی تأکید مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب و ریاست محترم جمهور مبنی بر کاهش اتکا به صنعت نفت و کاهش تأمین نیازهای بخش صنعت، معدن و تجارت به خارج از کشور، مهم‌ترین راهکار پیوند مستحکم بین دانشگاه‌ ها و بخش های مختلف خصوصی است.

دبیر کمیسیون دانشجویی استان ادامه داد : در این زمینه نیاز به یک عزم و اراده ملی است و با توجه به جایگاه ویژه استان یزد در بخش دانشگاهی، مراکز آموزش عالی و پرورش نخبگان و حوزه صنعت، معدن و تجارت می طلبد همه پای کار آمده و تمام تلاش خود را در این زمینه به کار ببرند.

طلائی مقدم تصریح کرد : شاید تحریم های ظالمانه مشکلات و بحران هایی را ایجاد کرده باشد اما از طرفی برای کشور باعث فرصت نیز شده است، اینکه بیشتر نگاهمان به داخل، به نخبگان و دانشگاهی ها باشد البته در این خصوص اقداماتی هم انجام شده ولی کافی نیست ظرفیت استان بسیار بیش از این می باشد.

گفتنی است در پایان این جلسه مقرر شد نیازهای مختلف بخش های صنعت، معدن و تجارت توسط دفتر اقتصادی استانداری استخراج شده و دانشگاه های استان نیز در بخش‌های مذکور ظرفیت‌های خود را اعلام نمایند تا در حوزه های پژوهشی پایان نامه ها و غیره همکاری کامل بین طرفین دو بخش صورت پذیرد.


آدرس کوتاه :