طلائی مقدم مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری: صنعت نساجی ریشه در فرهنگ و پیشینه تاریخی مردم یزد دارد


سید مهدی طلائی مقدم مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری در جلسه با رئیس انجمن نساجی استان با اشاره به اینکه امروز در کشورهای پیشرفته دنیا توجه به مشاغل خانگی و توجه به دو سمت صنایع مادر قبل و بعد تولید نقش عمده ای در توسعه اقتصادی و رونق کسب و کار و تولید دارد تصریح کرد : صنعت نساجی ریشه در فرهنگ و پیشینه تاریخی مردم یزد دارد.

دبیر کمیسیون کارگری شورای تأمین استان  ادامه داد : در پیشینه یزد، شعربافی ریشه در مشاغل خانگی دارد و از طرفی پرداخت به صنعت پوشاک پس از تولید پارچه می تواند یزد را به عنوان مرکز تولید پوشاک کشور و با برند یزد در کشورهای خاورمیانه و دنیا معرفی کرده و حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد لذا صنعت نساجی میتواند مشاغل خانگی را با برند خاص یزد احیا نماید.

در این جلسه "مجتبی دستمالچی" رئیس انجمن نساجی استان با بیان اینکه سالهای قبل حرکتکُند اما اثر گذاری توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی در جهت به روز رسانی ماشین آلات صنعت نساجی استان صورت گرفته است خاطر نشان کردمی طلبد که مجموعه استان نیز همراهی نماید تا این حرکت لاک پشتی تسریع گردد.آدرس کوتاه :