مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری :

لزوم پویایی بیشتر خانه احزاب استان


مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری در دیدار با رئیس و بازرس خانه احزاب استان با اشاره به جایگاه احزاب در شرایط حساس کنونی کشور بر لزوم پویایی بیشتر خانه احزاب تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری یزد؛ روز پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۹۸ رئیس جدید و بازرس خانه احزاب استان با سید مهدی طلائی مقدم مدیر کل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری دیدار کردند.

 

در این دیدار سید مهدی طلائی مقدم مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری با اشاره به جایگاه مهم احزاب در شرایط حساس کنونی به ویژه در جلب مشارکت سیاسی حمایت خود از فعالیت خانه احزاب اعلام داشت.

 

مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در هفته های گذشته برای ساماندهی وضعیت فیزیکی خانه احزاب توسط اداره کل سیاسی استانداری، خواهان استفاده از امکانات و ظرفیت ویژه محیا شده این مکان شد و با توجه به نظر استاندار محترم ومعاون محترم سياسی، امنيتی و اجتماعی ايشان، بر لزوم رشد و پویایی تمام احزاب با هرسليقه ونگرش وهمچنين خانه احزاب تاکید کرد.

 

رئیس جدید خانه احزاب نیز در این دیدار با بیان برخی مسائل و مشکلات، برنامه‌های پیشنهادی برای دوره جدید فعالیت خانه احزاب را تشریح و خواستار تداوم حمایت های اداره کل سیاسی استانداری از خانه احزاب شد.

 

 آدرس کوتاه :