مدیرکل دفتر سیاسی استانداری یزد: فعالیت خانه احزاب یزد در دهه فجر آغاز می‌شود


مدیرکل دفتر سیاسی استانداری یزد: فعالیت خانه احزاب یزد در دهه فجر آغاز می‌شود مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری یزد با اشاره به تامین مکان برای خانه احزاب گفت: فعالیت خانه احزاب استان یزد در دهه فجر آغاز می‌شود.محمد محامدی اظهار داشت: محل تشکیل خانه احزاب استان یزد تحویل گرفته شده و به‌زودی با تجهیز امکانات لازم در دهه فجر راه اندازی خواهد شد.وی با ارائه گزارشی از تشکیل خانه احزاب استان یزد ادامه داد: باید برای راه‌اندازی و فعالیت خانه احزاب با کمک احزاب و تشکل‌های سیاسی استان همفکری کرد و راهکار موثری ارائه داد.مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری یزد با اشاره به در پیش داشتن مهمترین انتخابات کشور اضافه کرد: نقش احزاب و تشکل‌های سیاسی در پرشور برگزار شدن این انتخابات پررنگ است.وی با بیان اینکه حضور مردم باید در صحنه دموکراسی کشور پرشور باشد عنوان کرد: احزاب و تشکل‌های سیاسی نقش موثری در این زمینه دارند که باید به درستی ایفای نقش کنند.محامدی با تاکیدبر توجه دولت به احزاب و تشکل‌های سیاسی در سطح کشور گفت: با توجه به حمایتی که دولت از احزاب دارد به زودی شاهد بهره‌برداری و راه‌اندازی خانه احزاب در سطح استان خواهیم بود و خانه احزاب فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

مدیرکل دفتر سیاسی استانداری یزد: فعالیت خانه احزاب یزد در دهه فجر آغاز می‌شود مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری یزد با اشاره به تامین مکان برای خانه احزاب گفت: فعالیت خانه احزاب استان یزد در دهه فجر آغاز می‌شود.محمد محامدی اظهار داشت: محل تشکیل خانه احزاب استان یزد تحویل گرفته شده و به‌زودی با تجهیز امکانات لازم در دهه فجر راه اندازی خواهد شد.وی با ارائه گزارشی از تشکیل خانه احزاب استان یزد ادامه داد: باید برای راه‌اندازی و فعالیت خانه احزاب با کمک احزاب و تشکل‌های سیاسی استان همفکری کرد و راهکار موثری ارائه داد.مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری یزد با اشاره به در پیش داشتن مهمترین انتخابات کشور اضافه کرد: نقش احزاب و تشکل‌های سیاسی در پرشور برگزار شدن این انتخابات پررنگ است.وی با بیان اینکه حضور مردم باید در صحنه دموکراسی کشور پرشور باشد عنوان کرد: احزاب و تشکل‌های سیاسی نقش موثری در این زمینه دارند که باید به درستی ایفای نقش کنند.محامدی با تاکیدبر توجه دولت به احزاب و تشکل‌های سیاسی در سطح کشور گفت: با توجه به حمایتی که دولت از احزاب دارد به زودی شاهد بهره‌برداری و راه‌اندازی خانه احزاب در سطح استان خواهیم بود و خانه احزاب فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
آدرس کوتاه :