دبیر کمیسیون کارگری استان :

معیار ارزیابی و انتخاب کارفرمایان برتر در حوزه کارگری تکریم و رعایت حقوق و مسائل کارگران است


سید مهدی طلائی مقدم مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری یزد و دبیر کمیسیون کارگری استان در جلسه تخصصی کمیسیون کارگری با اشاره به اینکه معیار ارزیابی و انتخاب کارفرمایان برتر در حوزه کارگری تکریم و رعایت حقوق و مسائل کارگران است گفت : ورود به موقع و محکم کمیسیون کارگری استان در یکی از پر دغدغه ترین واحد های کارگری که معوقات چندین سال داشت باعث گردید بعد از سال‌ها مسائل کارگری این واحد تعیین تکلیف شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری یزد، جلسه تخصصی کمیسیون کارگری به منظور جمع بندی نتایج و انتخاب کارفرمایان برتر در زمینه تکریم و رعایت حقوق کارگران در سال ۹۷ از نگاه کمیسیون کارگری با حضور مدیران کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری و امور اقتصادی و بین الملل استانداری و اعضای کمیسیون تخصصی کارگری استان برگزار شد.

سید مهدی طلائی مقدم مدیر کل سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری در این جلسه معیار ارزیابی و انتخاب کارفرمایان برتر در حوزه کارگری را تکریم و رعایت حقوق و مسائل کارگران بیان کرد.

وی پارامترها و شاخص هایی که با نظر فرمانداران شهرستان ها و اعضای کمیسیون کارگری، کارفرمایان برتر انتخاب گردیدند را تعداد کارگر، رعایت ماده ۳۷ قانون کار، پرداخت به موقع حق بیمه، ایجاد ظرفیت اشتغال جدید، امنیت شغلی و جذب کارگر بومی، رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و رفاهی، وجود تشکل‌های کارگری، عدم بروز نارضایتی و تنش، اجرای طرح طبقه بندی، عدم محکومیت در مراجع حل اختلاف عنوان داشت.

دبیر کمیسیون کارگری استان با اشاره مسائل کارگری استان بیان داشت : ورود به موقع و محکم کمیسیون کارگری استان در یکی از پر دغدغه ترین واحد های کارگری که معوقات چندین سال داشت باعث گردید بعد از سال‌ها مسائل کارگری این واحد تعیین تکلیف شود که در این زمینه هماهنگی و همکاری بسیار خوبی بین اعضای کمیسیون کارگری وجود داشت که با همراهی دستگاه قضایی به ویژه دادستان محترم استان نتایج خوبی به همراه داشت.

گفتنی است در این جلسه مقرر شد در همایشی با حضور استاندار محترم، نمایندگان تشکل های کارفرمایی و کارگری از کارفرمایان برتر سال ۹۷  تجلیل شود.

 آدرس کوتاه :