همايش توجيهي-آموزشي انتخابات با حضور اعضاي ستاد انتخابات ،فرمانداران وبخشداران استان يزددر مشهد برگزار شد


همايش آموزشي توجيهي ومنطقه اي انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري وپنجمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا ويژه اعضاي ستادانتخابات استانهاي سمنان, مركزي,يزد,لرستان و چهارمحال و بختياري در مشهد مقدس برگزار شد. به گزارش دفترسياسي، در اين همايش كه روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه هفته گذشته برگزار شد، آخرين مسائل انتخابات و تغييرات صورت گرفته به اطلاع دست اندركاران انتخابات رسيد.    در اين همايش معاونين وزير كشوربه تبيين امور انتخابات آتي پرداختند. لازم به توضيح است علاوه بر اعضاي ستاد انتخابات، فرمانداران و بخشداران استان يزد، دست اندر كاران انتخابات استانهاي مركزي، سمنان،چهار محال و بختياري و لرستان شركت نمودند. انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري و پنجمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا در ۲۹ ارديبهشت در ۳۲ هزار روستا و ۱۲۴۰ شهر برگزار خواهد شد .

همايش آموزشي توجيهي ومنطقه اي انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري وپنجمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا ويژه اعضاي ستادانتخابات استانهاي سمنان, مركزي,يزد,لرستان و چهارمحال و بختياري در مشهد مقدس برگزار شد.

به گزارش دفترسياسي، در اين همايش كه روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه هفته گذشته برگزار شد، آخرين مسائل انتخابات و تغييرات صورت گرفته به اطلاع دست اندركاران انتخابات رسيد.   

در اين همايش معاونين وزير كشوربه تبيين امور انتخابات آتي پرداختند.

لازم به توضيح است علاوه بر اعضاي ستاد انتخابات، فرمانداران و بخشداران استان يزد، دست اندر كاران انتخابات استانهاي مركزي، سمنان،چهار محال و بختياري و لرستان شركت نمودند.

انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري و پنجمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا در ۲۹ ارديبهشت در ۳۲ هزار روستا و ۱۲۴۰ شهر برگزار خواهد شد .


آدرس کوتاه :