با حضور مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری؛

دومین جلسه کمیسیون دانشجویی استان برگزار شد


دومین جلسه کمیسیون دانشجویی استان با حضور "سید مهدی طلائی مقدم" مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری و مسئولین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان برگزار شد.آدرس کوتاه :