در دفتر مدیر کل سیاسی و انتخابات برگزار شد:

نشست همکاران دفتر سیاسی و انتخابات


صبح امروز،دومین جلسه همکاران دفتر سیاسی و انتخابات در محل دفتر مدیر کل سیاسی وانتخابات برگزار شد.

صبح امروز دومین جلسه همکاران دفتر سیاسی و انتخابات در زمینه انتخابات و بررسی راهکارهای برگزاری هرچه بهتر انتخابات در استان با حضور همکاران این دفتر درمحل دفتر مدیر کل سیاسی و انتخابات برگزار شد.در این جلسه بر لزوم مطالعه قوانین و مقررات انتخابات به منظور اجرای دقیق برنامه انتخابات در چارچوب قانون تاکید شد.

ارتباط موثر با همکاران در وزارت کشور و همچنین فرمانداریها و پاسخگویی بموقع مکاتبات از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

لازم به ذکر است انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در هفتم اسفند ماه سالجاری برگزار میگردد.و زمان ثبت نام داوطلبان مجلس خبرگان رهبری از تاریخ 26آذر ماه تا دوم دیماه به مدت 7روز و ثبت نام داوطلبان مجلس شورای اسلامی نیز از 28آذر ماه تا چهارم دیماه می باشد.
آدرس کوتاه :