پروانه فعالیت دفتر فرعي جمعیت زنان مسلمان نواندیش توسط مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری یزد به دبیر این جمعیت تقدیم شد.


پروانه فعالیت دفتر فرعي جمعیت زنان مسلمان نواندیش توسط مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری یزد به دبیر این جمعیت تقدیم شد. به گزارش دفتر سياسي استانداري يزد طي نشستي كه در دفتر مديركل سياسي، انتخابات و تقسيمات كشوري برگزارشد، با حضور برخي اعضاي شوراي مركزي اين جمعيت پروانه فعاليت جمعيت زنان مسلمان نوانديش به دبير آن تقديم شد.

پروانه فعالیت دفتر فرعي جمعیت زنان مسلمان نواندیش توسط مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری یزد به دبیر این جمعیت تقدیم شد.

به گزارش دفتر سياسي استانداري يزد طي نشستي كه در دفتر مديركل سياسي، انتخابات و تقسيمات كشوري برگزارشد، با حضور برخي اعضاي شوراي مركزي اين جمعيت پروانه فعاليت جمعيت زنان مسلمان نوانديش به دبير آن تقديم شد.
آدرس کوتاه :